Slider
Reserve
Regal
Arreplegue
Delivery

El sabor és l'essència de la meua cuina, cerque potenciar els cinc sentits del client en cada plat per a sorprendre-li amb una experiència única

Cocaloka
1,0.7-2.4,0.7-4.1s0.5-2.8,1.5-3.2c0.4,0,0.5-0.2,0.4-0.6 c-0.3-0.5-0.5-0.6-0.7-0.2s-0.3,0.1-0.3-0.9c0-0.7,0.1-1.5,0.4-2.1c0.2-0.7,0.4-1.4,0.6-2.1c0.1-0.6,0.1-1.2,0-1.7 s-0.1-1.1,0.2-1.7c0.2-0.4,0.4-0.7,0.6-1c0.1-0.3,0.2-0.7,0.4-1c-0.3-0.7-0.3-1.4-0.2-1.9c0-0.4,0.1-0.8,0.4-1.3 c0.2-0.2,0.4-0.5,0.4-0.7s0-0.6,0-0.9c0-0.7,0.1-1.5,0.2-2.1c0.1-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1c0-0.4,0.1-0.8,0.4-1.3 c0.1-0.5,0.2-1.1,0.2-1.9c0.1-0.5,0.2-0.9,0.4-1.3c0.1-0.4,0.2-0.8,0.4-1.3c0.1-0.6,0.2-1.2,0.1-1.9c-0.1-0.6,0.1-1.2,0.5-1.9 c0.2-0.6,0.4-1.4,0.5-2.3s0.2-1.7,0.3-2.3c0.1-0.7,0.2-1.8,0.3-3.2c0.1-1.4,0.4-2.4,1-3c-0.1-0.6-0.1-1.2,0.1-1.9 c0.2-0.6,0.3-1.2,0.3-1.9c0-0.6,0.1-1.3,0.2-2s0.3-1.4,0.6-2c0.2-0.5,0.5-1,0.7-1.6s0.2-1.1-0.1-1.8c-0.2-0.6-0.2-1.4,0.2-2.2 c0.4-0.9,0.6-1.6,0.7-2.2c0.1-0.4,0.1-0.7,0-1.1c-0.1-0.4-0.1-0.7,0.2-1.1c0.4-0.5,0.6-1.2,0.6-2c0.1-0.6,0.2-1.2,0.3-1.9 c0.1-0.6,0.5-1.1,1.2-1.5c-0.3-0.2-0.6-0.6-1-1s-0.1-0.6,1-0.5c0.1-0.2,0.1-0.3-0.2-0.2c-0.3,0.1-0.4,0.1-0.4-0.2 c0-1.1,0.1-1.9,0.4-2.4c0.2-0.6,0.4-1.3,0.4-2.1s0.1-1.5,0.2-2.1c0.2-0.6,0.4-1.3,0.6-2c0.1-0.7,0.3-1.4,0.6-2.1 c0-0.2-0.1-0.5-0.2-0.7s-0.1-0.4,0-0.7c0.1-0.5,0.3-0.9,0.5-1.2s0.2-0.7,0.1-1.2c-0.3-0.6-0.2-1.3,0.1-2.1c0.3-0.8,0.5-1.5,0.7-2.1 c0.1-0.5,0.2-0.9,0.4-1.1c0.1-0.2,0.1-0.6,0-0.9c0-1.1,0.2-2.2,0.6-3.2c0.2-0.6,0.4-1.2,0.4-1.8s0.1-1.2,0.2-2 c0.2-0.9,0.5-1.7,0.7-2.4c0.2-0.7,0.2-1.6,0.1-2.4c0.2-0.6,0.5-0.9,0.7-0.9c0-0.9,0.1-1.5,0.4-1.9c0.2-0.4,0.7-0.8,1.5-1.3 c0.7-0.5,1.4-0.6,2-0.4c0.6,0.3,1.3,0.3,2,0.3c0.7-0.1,1.5-0.1,2.3-0.1c1.1,0,2.2,0,3.4,0c1.1,0,2.2,0.1,3.4,0.2c1,0,1.7-0.2,2-0.6 c1,0.3,1.8,0.4,2.4,0.4c1,0.1,2,0.1,3,0s2-0.1,3,0c0.4,0.3,0.9,0.5,1.7,0.7c0.6,0.1,1,0.3,1.1,0.7c0.1,0.3,0.3,0.7,0.6,1.2 c0.5,1.6,0.9,3.4,1.1,5.4c-0.1,0.3-0.4,0.4-0.8,0.6c-0.4,0.1-0.2,0.3,0.8,0.4c0.1,0,0.2,0.3,0.4,0.7c0.1,0.5,0.2,1.1,0.3,1.8 c0.1,0.7,0.2,1.3,0.3,2c0.1,0.6,0.2,1,0.2,1.1c0.2,1.7,0.6,3.5,0.9,5.3c0.4,1.8,0.7,3.6,1.1,5.5c0.1,0.6,0.2,1.3,0.2,2 s0.1,1.5,0.4,2.2c0.2,0.6,0.4,1.4,0.5,2.4s0.3,1.7,0.8,2.2c-0.2,0.7-0.3,1.6-0.2,2.4c0.1,0.9,0.3,1.7,0.6,2.4 c0.1,0.4,0.2,0.7,0.4,1.1c0.1,0.4,0.1,0.7,0,1.1c0,0.5,0.1,0.7,0.3,0.7c0.2-0.1,0.3,0.1,0.3,0.5c-0.3,0.4-0.3,1-0.2,2 c0.1,0.9,0.2,1.5,0.4,1.8c0.4,0.6,0.6,1.3,0.6,2.1s0.1,1.5,0.4,2.1c0.1,1.2,0.4,2.4,0.9,3.4c-0.4,0.9-0.4,1.7-0.1,2.4 c0.3,0.7,0.6,1.6,0.8,2.4c0.2,1,0.4,1.9,0.4,2.8s0.1,1.8,0.4,2.8c0.1,0.4,0.3,0.7,0.6,1.1c0.2,0.4,0.2,0.7,0,0.9 c-0.3,0.5-0.3,0.9-0.2,1.1c0.1,0.3,0.3,0.6,0.6,1.1c-0.1,1-0.1,1.9,0.1,2.7c0.2,0.8,0.4,1.7,0.7,2.7c0.4,0.7,0.4,1.3,0,1.7 c-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7,0.7s-0.5,0.3-0.8,0.3c-0.1,0.5-0.1,0.7,0.1,0.7c0.2,0,0.4-0.1,0.6-0.2c0.2-0.1,0.5-0.4,1-0.7 c0.4,0.5,0.6,1.2,0.7,2.2c0.1,1-0.1,1.7-0.7,2c0.1,0.3,0.3,0.3,0.7,0.2c0.3-0.1,0.5,0,0.7,0.4c0.1,0.5,0,0.8-0.3,0.8 c-0.3,0.1-0.6,0.2-0.8,0.5c0,0.2,0.1,0.4,0.4,0.4c0.2,0,0.4,0,0.6,0c0.2,0.1,0.4,0.6,0.5,1.3c0.1,0.7,0.2,1.2,0.3,1.5 c0.1,0.4,0.3,1.1,0.6,2.2c0.2,1.1,0.2,1.8-0.2,2c0.4,1,0.6,1.9,0.7,2.8c0.1,0.9,0.3,1.7,0.7,2.6c0.7,1.4,1,3,0.7,5 c0,0.7,0.1,1.6,0.4,2.4c0.2,0.9,0.4,1.7,0.6,2.4c0.1,0.9,0.3,1.7,0.7,2.6c0.3,0.9,0.3,1.7,0.1,2.6c-0.1,0.3-0.1,0.4,0.2,0.5 c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.5c0.1,0.5,0.2,1,0.1,1.4c-0.1,0.4-0.1,0.9-0.1,1.4c0.1,0.5,0.3,0.9,0.5,1.2c0.2,0.3,0.3,0.7,0.5,1.2 c0.1,0.6,0.2,1.2,0.1,1.8c-0.1,0.6,0,1.2,0.1,1.8c0.2,1.6,0.6,3.1,0.9,4.6C544.8,134.8,545.1,136.3,545.3,138z M514.4,92.7 c0.2-0.1,0.5-0.3,0.7-0.5s0.3-0.3,0.5-0.5c0.1-0.1,0-0.4-0.4-0.7c-0.7-0.7-1.2-1.4-1.3-2c-0.1-0.2-0.2-0.5-0.3-0.7 s-0.2-0.5-0.3-0.7c-0.1-0.7-0.1-1,0.2-0.8c0.2,0.2,0.5,0.1,0.7-0.3c-0.3-0.4-0.3-0.6-0.1-0.7s0.3-0.4,0.5-0.7 c0.2-0.5,0.2-0.6-0.3-0.4c-0.4,0.3-0.7,0.3-0.7,0c0.2-0.5,0.5-1,0.7-1.4s0.6-0.7,1.2-0.8c0.1,0.4,0.1,0.6-0.2,0.7 c-0.3,0.3-0.3,0.5-0.1,0.8s0.3,0.6,0.3,0.8c0.1,0.6,0,1.1-0.4,1.4s-0.7,0.8-0.9,1.4c0.5,0.1,0.8,0,0.8-0.3c0.1-0.3,0.2-0.5,0.5-0.7 c1.2,0,2-0.6,2.2-1.7c-0.4-0.1-0.6,0-0.7,0.3c-0.1,0.3-0.4,0.5-0.7,0.5c-0.3-0.7,0.1-1.4,1.1-1.9c0.6-0.2,0.8-0.2,0.7,0.1 c-0.2,0.3-0.1,0.5,0.3,0.5c0.1-0.2,0.3-0.4,0.5-0.6c0.2-0.1,0.3-0.3,0.3-0.6c-0.4-0.1-0.5-0.3-0.4-0.7c0.1-0.3-0.1-0.3-0.6-0.1 c-0.3,0.1-0.5,0.3-0.7,0.5c-0.3,0.2-0.5,0.3-0.7,0.3c-0.5-0.1-0.6-0.4-0.3-0.7c0.3-0.4,0.5-0.7,0.7-0.9c-0.4,0-0.6-0.1-0.6-0.3 c0-0.2-0.1-0.4-0.4-0.7c-0.4-0.2-0.5-0.1-0.4,0.4s0.1,0.8-0.2,0.9c-0.6-0.7-1.1-0.6-1.5,0.4c-0.5,0.9-0.9,1.1-1.1,0.7 c-0.3-0.4-0.1-0.9,0.6-1.5c-0.7,0-1.2-0.4-1.2-1.3c-0.1-0.9,0-1.6,0.1-2c0.4,0.5,0.7,0.5,0.9,0.1s0.1-0.6-0.4-0.5 c-0.6,0.1-1-0.2-1.1-0.9c-0.1-0.7-0.2-1.4-0.2-1.9c0-0.7-0.1-1.4-0.3-2c-0.2-0.6-0.3-1.2-0.3-1.9c0-0.2-0.1-0.5-0.2-0.8 s-0.2-0.6-0.2-0.8c0.1-0.2,0.3-0.4,0.6-0.4c0.2,0,0.4-0.2,0.4-0.6c-0.3-0.2-0.5-0.2-0.7,0c-0.4,0-0.6-0.2-0.6-0.7s0-0.9,0-1.1 c-0.1-0.6-0.3-1.3-0.4-2s-0.1-1.3,0.2-2c0.1-0.6,0-1-0.3-1.2s-0.5-0.6-0.5-1.2c0.1-0.6,0-1.2-0.3-1.8s-0.3-1.1-0.1-1.6 c-0.9-1-1.4-0.8-1.5,0.6c-0.1,0.6-0.4,1.3-0.7,2c-0.4,0.7-0.5,1.4-0.4,2c0.2,1,0.2,2.3-0.2,4c-0.4,1.7-0.6,3.2-0.7,4.6 c-0.3,1.2-0.4,2.5-0.6,3.9c-0.1,1.4-0.4,2.6-0.7,3.7c-0.3,0.5-0.3,1.1-0.3,1.7c0.1,0.6,0,1.2-0.1,1.9c-0.3,0.7-0.5,1.6-0.7,2.4 c-0.2,0.9-0.3,1.7-0.3,2.6c0.1,0.6,0,1.1-0.4,1.5s-0.5,0.8-0.4,1.3c0,0.3-0.1,0.4-0.2,0.5s-0.1,0.2,0.2,0.5 c0.4,0.4,0.4,0.9,0.2,1.5c-0.6,1-0.5,1.9,0.4,2.6c0.2,0.3,0.4,0.5,0.5,0.7s0.3,0.2,0.8,0.1c0.6-0.2,1-0.1,1.1,0.6 c0-0.4,0.2-0.6,0.7-0.6s0.4,0.4-0.2,1.1s-0.5,1.2,0.3,1.2c0.8,0.1,1.4-0.2,1.8-0.8c0.2-0.4,0.2-0.5,0-0.5c-0.3,0.1-0.5,0-0.7-0.3 c-0.3-0.2-0.2-0.5,0.2-0.7c0.4-0.2,0.7-0.2,0.9,0.1c0.4,0.5,0.5,1.2,0.3,2s0,1.3,0.5,1.4c0.1-0.1,0.3-0.5,0.6-1.2 c0.2-0.7,0.5-0.6,0.7,0.3c0.1,0.3,0.4,0.6,0.9,0.9c0.5,0.4,0.9,0.3,1.1-0.2c-0.1-0.5-0.4-0.8-0.7-1c-0.4-0.2-0.7-0.4-1.1-0.7 c-0.4-0.4-0.6-0.8-0.6-1.4s0.4-0.7,1.1-0.5c0.4,0.1,0.6,0.4,0.6,0.9s0.2,0.4,0.7-0.2c0.2-0.2,0.5-0.6,0.7-0.9 C513.1,94.2,514,92.3,514.4,92.7z"/>

Reservas

Regala