Avís legal

En compliment de la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i la seua normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals arreplegades a través d’aquest lloc són confidencials i seran inclosos en un fitxer titularitat de Camarena Gastronomia SL”, amb domicili en C/ Doctor Sumsi, 4 (B), amb l’exclusiva finalitat de gestionar i respondre a les consultes i / o contactes dels usuaris, per al que presta el seu exprés consentiment. L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint, a l’adreça indicada, una carta amb còpia del DNI, o bé un correu electrònic a redes@ricardcamarena.com, indicant “drets ARC”.

Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Segons la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació) informem a tots els usuaris de la nostra pàgina web que, si sol·liciten qualsevol tipus d’informació mitjançant els diferents formularis existents en aquesta pàgina web, està concedint-nos la seua autorització expressa per a rebre les nostres notícies i ofertes, així com comunicacions comercials exclusivament sobre els nostres serveis, d’acord amb les condicions arreplegades en la nostra política de privadesa. Podrà donar-se de baixa d’aquest servei en: redes@ricardcamarena.com

Dades de l’empresa: El propietari d’aquesta web, posa la disposició dels visitants de l’esmentada, una sèrie de dades que segons la llei 34/2002 d’11 de Julio. – lssice de “serveis de la societat i de la informació de comerç electrònic”, són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per baula es podran trobar a continuació, disposats de forma senzilla, directa i gratuïta.

Empresa: Camarena Gastronomia SL
CIF: B98431604
Adreça: C/ Doctor Sumsi, 4 (B)
Telèfon: 963 222 475
Email: redes@ricardcamarena.com
Web: https://ricardcamarena.com/

Com exercir els seus drets ARQUEGE

Qualsevol tractament de dades de caràcter personal que Camarena Gastronomia SL efectue mitjançant aquesta entrada web amb domine https://ricardcamarena.com/ realitza aplicant en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).

En compliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la seua normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals arreplegades a través d’aquest lloc són confidencials i seran inclosos en un fitxer titularitat de “Camarena Gastronomia SL”, amb domicili en D/ Doctor Sumsi, 4, amb l’exclusiva finalitat de la gestió i resposta de consultes i/o contactes dels usuaris, per al que presta el seu exprés consentiment.

L’interessat pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint, a l’adreça indicada, una carta amb còpia del DNI, o bé un correu electrònic a redes@ricardcamarena.com, indicant “drets ARC”.